قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

علوم سلولی مولکولی

علوم سلولی مولکولی
 
برای دانشجویان و علاقه مندان زیست شناسی،شامل مطالب زیستی و گزارش کار آزمایشگاه

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۹/۱۲ توسط cell

شماره آزمایش:2

موضوع: روزنه،سلول های پلاست،سلول های کرک

هدف:مشاهده ی اپیدرم کاهو و روزنه اش، اپیدرم تره و روزنه اش،اپیدرم و پلاست 

گوجه فرنگی، پلاست سیب زمینی، اپیدرم فلفل،کرک منشعب برگ چنار

وسایل و مواد:لام،لامل،اسکالپل،میکروسکوپ،آب،کاهو،تره،گوجه 

فرنگی،فلفل،برگ چنار،سیب زمینی

تئوری:اپیدرم لایه بیرونی در همه اندام ها از ریشه تا دانه می باشد.از لحاظ عملکرد 

در مورفولوژی بافت متنوعی است به عبارت دیگر بافت مرکب است که سلول های آن 

وظایف متعددی دارند.سلول های اپیدرمی سلول های پارانشیمی تخصص یافته هستند که 

زنده اند ولی دارای واکوئل و فاقد کلروپلاست و دارای لوکوپلاست. واکوئل ممکن است 

رنگدانه آنتوسیانین داشته باشد(مثلا در فلس پیاز)اپیدرم گیاهان آبزی و سایه دوست 

کلروپلاست دارند و فتوسنتز انجام میدهند. سلول های اپیدرم در برش عرضی مسطح و 

مستطیلی شکل اند.ولی اپیدرم دمبرگ و برخی دیگر از اندامک ها ممکن است کشیده و 

طویل باشد. اپیدرم ممکن است در سراسر زندگی گیاه باقی بماند حتی در گیاهانی که رشد 

ثانویه دارند ولی در بیشتر گیاهان اپیدرم با پریدرم جایگزین میشود.اپیدرم معمولا از یک 

لایه سلول تشکیل شده ولی گاها دیده میشود که چند لایه میشود.این اپیدرم چند لایه بر اثر 

تقسیمات پری کلینال (تقسیمات موازی با سطح) به وجود می آید که در این صورت لایه 

بیرونی مانند اپیدرم یک لایه عمل کرده و لایه های درونی وظیفه ی ذخیره بر عهده داشت.

پلاست ها:که به مجموع آنها پلاستیدوم می گویند ویژه سلول های گیاهی است،در سلول هایی 

که حداکثر رشد خود را کرده اند .پلاست ها اشکال متفاوت دارند و مواد مختلفی را در خود

ذخیره می کنند. پلاست ها را بر حسب مواد محتوی آنها به انواع زیر تقسیم میکنند: 1)

کلروپلاست 2)آمیلوپلاست 3)کروموپلاست 4)الئوپلاست و نوعی پلاست به نام لوکوپلاست 

که پلاست اولیه بوده و پلاست های دیگر از آن نشان میگیرند.

کلروپلاست:مشخص تر از تمام پلاست هاست.حامل کلروفیل اند و رنگ سبز گیاهان را 

ایجاد میکنند. کلروپلاست ها سنتز گلوسید ها را از دی اکسید کربن و آب انجام میدهند و

به گیاهان نقش تولید کننده اولیه می بخشند. در نمونه ای که از برگ خزه مشاهده 

شدکلروپلاست ها به شکل اندامک های عدسی شکل سبز رنگی مشاهده شد. این اندامک

ها به تعداد متفاوتی در فضای خالی سلول وجود دارد. بنابراین فتوسنتز امروزه

کارآمدترین فرآیند است. در واقع محاسبه کردند که اگر فتوسنتز به طور ناگهانی قطع شود

تمام اشکال زندگی بر روی زمین بعد از 25 سال از بین می رود. این نقش اساسی برای 

اقتصاد کره ی زمین به وسیله ی کلروپلاست ایفا میشود.

کروموپلاست ها: کروموپلاست ها فاقد کلروفیل اند ولی دارای رنگیزه های کاروتنوئیدی 

می باشند که مسئول رنگ زرد،نارنجی یا قرمز بسیاری از میوه ها (گوجه فرنگی، فلفل) 

گلبرگ بسیاری از گل ها یا حتی ریشه ها(هویج) می باشند.به طورکلی کروموپلاست ها

به چهار نوع اصلی بر اساس شکل آنها تقسیم می شوند که عبارتند از: گویچه ای،لوله 

ای،ورقه ای و بلوری. نمونه گوجه فرنگی مشاهده شده از نوع بلوری می باشد. در نمونه 

گوجه فرنگی کروموپلاست ها اغلب کاروتن و لیکوپن هستندو به شکل سوزن های 

دراز،منفرد و یا مجتمع می باشند.

آمیلوپلاست ها: متداول ترین و فراوان ترین شکل ذخیره پلی ساکاریدی در گیاهان نشاسته

است. اندازه پلاست های نشاسته ای بسیار متغییر است و به 1تا175میکرومتر میرسد. 

بسیار چند شکلی اند،اغلب کروی ولی گاهی هم عدسی شکل،گلابی شکل،مخروطی و چند 

وجهی می باشند. در واقع شکل آن ها به تعداد و حجم دانه های نشاسته جمع شده بستگی 

دارد. در نمونه سیب زمینی نیز آمیلوپلاست ها به صورت کروی شکل دیده می شوند. در 

ساختار آمیلوپلاست وجود خطوط متحدالمرکزی در اطراف منطقه ای به نام ناف دلیل 

برقرار گیری لایه به لایه ذرات نشاسته در اطراف این منطقه می باشد.

جنس چنار:درختانی تک پایه با برگ های ساده متناوب با پهنک پنجه ای،دمبرگ نسبتا

بلند و گوشوارک بزرگ و زود افت هستند. برگ ها در جوانی پتویی و سپس برهنه و 

بدون کرک هستند.

روزنه (Stomata)شامل سلول های نگهبان،منفذ روزنه و سلول های همراه است. 

تورژسانس در سلول روزنه و نابرابر بودن ضخامت دیواره ها در سطوح داخلی و خارجی

موجب باز شدن منفذ یا ostiol میگردد.

انواع تیپ روزنه:1)تیپ پاراستیک یا تیپ موازی یا تیپ روناس در این تیپ سلول همراه 

و نگهبان روزنه موازی یکدیگرند.

2)تیپ دیاستیک(Diacytico)یا میخک یا عمود برهم در این تیپ محور سلول های همراه 

و محور سلول های نگهبان بر هم عمودند.

3)تیپ آنیزوستیک(Anisocytic)یا کلم و شبو در این تیپ سلول های همراه نامساوی اند

و ممکن است تعدادشان به 5 عدد هم برسد. 

4)تیپ آلاله یا آلموستیک:در این نوع تیپ روزنه سلول محافظ و سلول های همراه کاملا 

شبیه هم هستند و تفاوت ظاهری چندانی با هم ندارند.

هیچ گاه بین سلول های اپیدرمی فضا دیده نمی شود . سلول های اپیدرمی دارای دیواره 

های کاملا متصل به هم هستند.

اگر بین سلول های اپیدرمی منفذی مشاهده شد این همان سوراخ یا منفذ روزنه است که دو

سلول اطراف آن Gardcell محسوب می شوند.

انواع تیپ روزنه در تک لپه ای ها: 1)تیپ برگ بیدی: 4 سلول همراه دارد. 2)تیپ زنبق: 

در این تیپ اصلا سلول همراهی وجود ندارد.3)تیپ ذرت:جهت قرارگیری سلول های 

همراه،موازی و هم جهت سلول های اپیدرم است.سلول های اپیدرمی مستطیلی شکل 

هستندکه سلول های همراه دقیقا موازی آن کشیده شده.

کرک:1)ساده

2)منشعب

کرک:1)غیرترشحی

2)ترشحی(سرش گرزی شکل است)

(خلاصه ای در مورد پلاست:ساختارهایی کروی که مواد ذخیره ای را در خود انباشته می 

کنند بر حسب ماده ای که درون آنهاست اسامی مختلف دارند:کلروپلاست حاوی 

کلروفیل،آمیلوپلاست حاوی نشاسته،اولئوپلاست حاوی مواد ذخیره ای 

روغنی،کروموپلاست(در گوجه فرنگی) حاوی رنگیزه های لیکوپن و کروموپلاست(در 

هویج)حاوی کاروتن است.)

شرح:1)ابتدا با اسکالپل قسمتی بسیار نازک و کوچک از اپیدرم کاهو را جدا کرده و و 

آن را روی لام قرار میدهیم و رویش یک قطره آب میریزیم و سپس لامل را روی اپیدرم 

قرار میدهیم و لام را زیر میکروسکوپ می بینیم. اگر این اپیدرم برای قسمت سبز رنگ 

(بالای) کاهو باشد شکل سلول هایش حالت کشیده (دوکی شکل) داردو روزنه هم قابل 

مشاهده است(دارای دو سلول نگهبان روزنه) و اگر این اپیدرم را برای قسمت پایین کاهو

(قسمت سفید که در خاک قرار میگیرد) ببینیم سلول ها کشیده و مستطیل شکل اند و هم

چنین ما روزنه ای با 4سلول همراه و منفذ بسته دیدیم.2)با اسکالپل قسمت نازک و 

کوچکی از اپیدرم تره را برش می دهیم و روی لام میگذاریم و مثل مرحله ی یک عمل 

میکنیم و سپس لام را زیر میکروسکوپ میگذاریم و میبینیم. سلول های اپیدرم تره کشیده 

هستند و روزنه هایشان به خوبی قابل مشاهده اند و تقریبا بین هر دو سلول یک روزنه دیده

میشود.3)مراحل قبل را برای اپیدرم گوجه فرنگی تکرار میکنیم. اپیدرم گوجه فرنگی 

شامل سلول های ریز نامنظم(شبیه دایره) هستند.4)برش نازکی از قسمت گوشت(درون) 

گوجه فرنگی میگییریم و همچون مراحل پیش عمل میکنیم. سلول هایی که مشاده میشوند 

متعلق به کروموپلاست گوجه فرنگی هستند که دایره ای اند و درونشان لیکوپن (سوزنی

شکل و باریک) دیده میشود. 5)برش نازکی از داخل سیپ زمینی میگیریم و هم چون 

مراحل پیش عمل میکنیم.سلول های دایره شکل بزرگ میبینیم که دایره های کوچکتری به

طور متحدالمرکز اطرافشان قرار دارند این سلول ها آمیلو پلاست هستند.6)با اسکالپل به 

آرامی بخش نازکی از کرک های برگ چنار را برمیداریم و روی لامل قرار میدهیم و زیر 

میکروسکوپ مشاهده میکنیم. به صورت سلول های ستاره ای شکل هستند.

نتیجه:سلول های اپیدرم حاوی روزنه هستند و برخی از آن ها باز و برخی بسته اند و 

تعداد سلول های همراه در روزنه های مختلف متفاوت و هم چنین شکل نوعشان متفاوت و 

 کرک نیز در برگ چنار از نوع منشعب است..: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک